Aktualności

Uwagi do edycji taśmowej nawadniania
May 19, 2017

Rury irygacyjne i nadajniki są łatwe do podłączenia i wymagają wysokiej jakości wody, dlatego należy zainstalować filtry;

Dwa. Nawadnianie kroplowe nie może regulować mikroklimatu w terenie. Nie nadaje się do zamrażania nawadniania. W nawadnianiu roślinnym system nawadniania kroplowego nie może być stosowany do obornika.

Trzy. Inwestycja nawadniania kroplowego jest wyższa, należy wziąć pod uwagę ekonomiczne korzyści upraw;

Prawa autorskie © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.Telefon: +86-22-63832001