Wystawa

Sprawy wymagające uwagi w filtracji nawadniające kroplówki
Nov 05, 2018

Jeśli używany jest filtr piaskowy, kompleksową inspekcję przeprowadza się po sezonie nawadniania. Jeśli istnieje więcej piasku ciasta lub brud, piasek filtr powinny być dokładnie oczyszczone i powinny zostać dodane nowe piasku, gdy jest to konieczne. Filtr należy czyścić również w czasie. Zimą woda w filtrze należy opróżnić, w przeciwnym razie sprzęt będzie zamrażać, gdy zamarza.

Filtr powinien być zainstalowany zgodnie z kierunkiem przepływu. Podczas korzystania z ekranu filtrów, po każdym nawadnianiem, należy ją wyjąć pokrywę filtra do spłukiwania, i należy wymienić uszkodzone części. Na koniec sezonu nawadniania filtr elementów powinny zostać usunięte w czasie do gruntownego czyszczenia, i składniki powinny być w pełni utrzymane.

Water Saving PE Inline Drip Irrigation TapePrawa autorskie © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.Telefon: +86-22-63832001